Descàrrega remota tacograf digital i de les targeta dels conductors.

 

  • Compleix al 100% la normativa de la Unió Europea.

  • Descàrrega remota automàtica de tots els fitxers, tant del tacògraf com dels conductors en els terminis exigits

  • No es requereix cap intervenció per part del personal de l’empresa ni dels conductors.

  • Manté còpia de seguretat de la informació dels últims 24 mesos, com exigeix la legislació. Alhora, els fitxers es descarreguen automàticament a l’ordinador de l’empresa.

  • Amb el mateix dispositiu, s’inclouen totes les característiques de control de flotes per GPS